U primjeni je novi Zakon o strancima

15.01.2021.

Ovim zakonom od 1.1.2021. ukidaju se godišnje kvote za zapošljavanje stranih radnika te se uvodi nova procedura za ishođenje radnih dozvola u Hrvatskoj. Prema novom zakonu, poslodavci su dužni kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti provedbu tzv. testa tržišta rada kojim će se utvrditi da li u RH ima nezaposlenih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje. Ukoliko se utvrdi da nema, poslodavci tada mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad. Zakonom su propisane iznimke od ovog postupka, a koje se odnose na deficitarna zanimanja poput građevinskih radnika, automehaničara, programera i dr.