Podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo osoba rođena u inozemstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njezina rođenja hrvatski državljanin, ako do navršene 21. godine života bude prijavljena u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili u matičnom uredu u Republici Hrvatskoj radi upisa u evidenciju kao hrvatski državljanin.

Zakon daje mogućnost svakoj osobi da promijeni ime (cjelokupno ime i prezime, samo ime ili samo prezime).

Izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu koje su stupile na snagu 1.1.2020. znatno je olakšano stjecanje državljanstva za hrvatske iseljenike, njihove potomke i njihove bračne drugove.

Ovim zakonom od 1.1.2021. ukidaju se godišnje kvote za zapošljavanje stranih radnika te se uvodi nova procedura za ishođenje radnih dozvola u Hrvatskoj. Prema novom zakonu, poslodavci su dužni kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti provedbu tzv. testa tržišta rada kojim će se utvrditi da li u RH ima nezaposlenih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje.