Boravak i rad ukrajinskih državljana u RH

11.04.2022.

Vijeće Europske unije usvojilo je dana 4. ožujka 2022. godine Provedbenu odluku o utvrđivanju postojanja masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine koja ima učinak uvođenja privremene zaštite. Navedenom Odlukom definiran je opseg osoba na koje će se primijeniti institut privremene zaštite. U skladu s tim, odlukom Vlade RH utvrđeno je da se uvodi privremena zaštita u Republici Hrvatskoj za osobe raseljene iz Ukrajine na dan 24. veljače 2022. godine ili nakon tog datuma zbog vojne invazije ruskih oružanih snaga koja je počela na taj datum.  

Time su stvoreni preduvjeti za primjenu Odluke Vijeća EU i odredbi Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na privremenu zaštitu za sljedeće kategorije osoba: 

  • državljane Ukrajine i članove njihovih obitelji koji su boravili u Ukrajini na dan 24. veljače 2022.   
  • osobe bez državljanstva i državljane ostalih trećih zemalja, koji su u Ukrajini uživali međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu na dan 24. veljače 2022. i članove njihovih obitelji koji su u Ukrajini imali odobren boravak na dan 24. veljače 2022.   
  • državljane ostalih trećih zemalja koji su u Ukrajini imali važeći stalni boravak na dan 24. veljače 2022. sukladno ukrajinskim propisima i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i trajnim uvjetima 
  • raseljene državljane Ukrajine i članove njihovih obitelji koji su neposredno prije 24. veljače 2022. napustili Ukrajinu zbog sigurnosne situacije te se zbog oružanog sukoba ne mogu vratiti u Ukrajinu. 

Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti definirano je da stranac pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj ima pravo na boravak, iskaznicu, osnovna sredstva za život i smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obvezama, rad, spajanje obitelji, i slobodu vjeroispovijesti. Privremena zaštita odobrava se na vrijeme od jedne godine, a istekom tog roka se može automatski produžiti za još šest mjeseci, odnosno najduže do godinu dana. Najdulje trajanje privremene zaštite je tri godine. Privremena zaštita prestaje istekom najduljeg dopuštenog vremena trajanja privremene zaštite ili odlukom Vijeća EU. 

Osobe kojima će biti odobrena privremena zaštita sukladno ovom zakonu i odluci Vlade, imaju pravo na rad u Republici Hrvatskoj bez potrebe ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.