Obvezna elektronička prijava prijenosa prava vlasništva na nekretninama

09.11.2022.

Prijenos prava vlasništva na nekretninama u Hrvatskoj provodi se upisom prava vlasništva u zemljišne knjige koje vode općinski sudovi. S tim u vezi, nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama predviđen je učinkovitiji postupak uknjižbe prava vlasništva koji uključuje obvezno elektroničko podnošenje prijedloga za uknjižbu.

Između ostalog, spomenute izmjene i dopune zakona uključuju sljedeće:

  • Zahtjev za uknjižbu prava vlasništva moguće je podnijeti isključivo elektronički putem javnog bilježnika ili odvjetnika, isto više neće biti moguće poštom ili na šalteru zemljišnoknjižnih sudova.
  • Javni bilježnici će biti dužni podnijeti zahtjev za uknjižbu prava vlasništva nakon ovjere potpisa na ispravi koja je temelj za upis u zemljišnu knjigu. Javni bilježnik ne smije podnijeti zahtjev za uknjižbu samo ako se kupac tome izričito protivi.
  • Svi podnesci zemljišnoknjižnom sudu podnosit će se elektronički putem Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), dok će se podnesci koji nisu podneseni elektronički odbacivati.

Navedene izmjene i dopune stupaju na snagu 10. studenog, ali je Vlada ostavila prijelazni rok od tri mjeseca od stupanja na snagu zakona kada se prijedlozi za uknjižbu i podnesci zemljišnoknjižnom sudu još mogu podnositi izravno na sud ili putem pošte.