Usklađenje temeljnog kapitala zbog uvođenja eura

07.03.2023.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz veljače 2023. godine predviđeno je da društva s ograničenom odgovornošću i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću moraju provesti usklađenje temeljnog kapitala i usklađenje iznosa poslovnih udjela u sudskom registru prilikom prve promjene izjave o osnivanju odnosno društvenog ugovora, statusne promjene društva ili promjene nekog od poslovnih udjela u društvu.   

Usklađenje se mora provesti na sljedeći način:

  • za d.d. najniži iznos temeljnog kapitala iznosi 25.000,00 eura, a nominalni iznos dionice ne može biti manji od 1,00 eura;
  • za d.o.o. najniži iznos temeljnog kapitala iznosi 2.500,00 eura, a nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 10,00 eura, s time da svaki veći iznos temeljnog kapitala i veći nominalni iznos preuzetog poslovnog udjela moraju biti višekratnici broja 10;
  • za j.d.o.o. najniži iznos temeljnog kapitala iznosi 1,00 euro, a nominalni iznos poslovnog udjela ne može biti manji od 1,00 eura;

Bez obzira na promjene statuta zbog drugih razloga, obveza provođenja usklađenja temeljnog kapitala za dionička društva mora se provesti do kraja ove godine.

Članovi komanditnog društva dužni su uskladiti društveni ugovor tako da se iznosi uloga komanditora zaokruže na cijele brojeve eura, te podnijeti odgovarajuću prijavu registarskom sudu radi upisa izmjene društvenog ugovora i upisa iznosa uloga komanditora. Obveza usklađenja nije ograničena rokom, ali se ono mora provesti prilikom prve promjene društvenog ugovora.