Olakšano stjecanje državljanstva

20.01.2021.

Izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu koje su stupile na snagu 1.1.2020. znatno je olakšano stjecanje državljanstva za hrvatske iseljenike, njihove potomke i njihove bračne drugove. Napominjemo da se hrvatskim iseljenicima smatraju one osobe koje su prije 8. listopada 1991. godine iselile s područja Republike Hrvatske u namjeri da u inozemstvu stalno žive kao i pripadnici hrvatskog naroda koji su iselili s prostora u sastavu država bivše Jugoslavije u kojima se, u vrijeme iseljenja, nalazilo i područje današnje Republike Hrvatske. Navedenim izmjenama zakona ukinuto je generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva po ovoj osnovi te je ukinuta obaveza polaganja ispita poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja.