Rad od kuće

09.01.2023.

Izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 1.1.2023. uvedene su određene novine po pitanju ugovaranja rada na određeno vrijeme, stalnih sezonskih poslova, probnog rada, dodatnog rada i rada od kuće, a poslodavcima je ostavljen rok od 6 mjeseci za uskladu njihovih Pravilnika o radu s odredbama zakona.

Najveća novina je uvođenje obveze poslodavcima da s radnicima koji stalno, privremeno ili povremeno obavljaju poslove od kuće sklope poseban ugovor o radu kojim će definirati prava i obveze koje proizlaze iz takvog rada.

Ugovor o radu za rad od kuće mora, između ostaloga, sadržavati podatak o naknadi troškova koje je poslodavac obvezan naknaditi radniku, ako je rad od kuće ugovoren kao stalan ili u slučaju kada razdoblje rada od kuće tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje dulje od sedam radnih dana. Naknada je određena u paušalnom iznosu i ne ovisi o radnikovim stvarnim troškovima.

Zakon također propisuje pravo radnika da zatraži od poslodavca da mu odobri rad od kuće zbog usklađivanja radnih i obiteljskih obveza i osobnih potreba. Razlozi zbog kojih bi radnik mogao zatražiti takav rad su (1) zaštita zdravlja uslijed bolesti ili utvrđenog invaliditeta, (2) trudnoća ili roditeljske obveze prema djeci do navršene osme godine života, ili (3) pružanje osobne skrbi članu uže obitelji ili članu kućanstva.

Poslodavac je dužan razmotriti zahtjev radnika za rad od kuće, a može ga odbiti samo iz opravdanog razloga koji mora pismeno obrazložiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.