Izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu

17.12.2021.

Izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu produljen je rok za podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva za osobe starije od 21 godine života, koje su rođene u inozemstvu i čiji je jedan roditelj u trenutku njihova rođenja hrvatski državljanin. Navedene osobe mogu podnijeti zahtjev za upis u evidenciju hrvatskih državljana u za njih nadležnu ambasadu ili konzularni ured najkasnije do 1.1.2023. godine.

 

Podnositelj zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva po ovoj osnovi mora dokazati da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirio dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo. Prije pokretanja ovog postupka također je potrebno evidentirati promjene osobnih podataka roditelja u hrvatskim maticama.