Povećani iznosi neoporezivih primitaka

13.10.2022.

Dana 1. listopada 2022. stupile su na snagu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak kojima su povećane svote neoporezivih primitaka koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima.

Tako su novim izmjenama i dopunama povećani sljedeći neoporezivi primici:

  • prigodne nagrade (božićnica, regres i slično) s 3.000,00 kuna na 5.000,00 kuna godišnje
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kuna na 7.500,00 kuna godišnje
  • dar djetetu do 15 godina starosti s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • dar u naravi s 600,00 kuna na 1.000,00 kuna godišnje
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kuna na 6.000,00 kuna godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kuna na 10.000,00 kuna.

Napominjemo da su navedeni iznosi maksimalni dopušteni iznosi za isplatu u poreznom razdoblju (kalendarska godina). Ako je poslodavac tijekom ove godine već isplaćivao neoporezive iznose radnicima, do kraja godine može, neoporezivo, isplatiti razliku između novih iznosa i do sada isplaćenog iznosa. Propisana mogućnost isplate razlike ne odnosi se na neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Od 1. siječnja 2023. izmijenjen je način određivanja neoporezive naknade za prehranu. Neoporezivi iznosi više neće biti određeni na godišnjoj nego na mjesečnoj razini i iznositi će 500,00 kn mjesečno u novcu odnosno 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana omogućava na temelju vjerodostojnih isprava. Pri tome će se moći odjednom neoporezivo isplatiti odnosno omogućiti primitak za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja, tj. moći se isplatiti za mjesece unatrag, ali više ne unaprijed.