Otvoreni natječaji za izdavanje dozvola za iskorištavanje geotermalnih voda u energetske svrhe

03.04.2023.

Nastavno na nadmetanja za šest istražnih prostora u Međimurskoj, Koprivničko Križevačkoj, Virovitičko-Podravskoj i Osječko-Baranjskoj županiji, otvorena u prosincu 2022., Agencija za ugljikovodike (AZU) otvorila je javno nadmetanje za pet novih istražnih prostora za istraživanje geotermalnih voda.

Ukupni potencijal za proizvodnju električne energije za navedene lokacije procjenjuje se na 600.000 MWh godišnje, dok se vrijednost potrebnih ulaganja procjenjuje na preko 400 milijuna eura.

Ponuditelju čija ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, izdat će se dozvola za istraživanje geotermalnih voda za energetske svrhe za jedan ili više istražnih prostora.

Kako bi ušli u selekcijski postupak, zainteresirani ponuditelji moraju ispuniti sljedeće preduvjete:

 • dokazati tehničku sposobnost i profesionalne kvalifikacije
 • podnijeti plan i program istražnih aktivnosti
 • podnijeti plan financiranja za provedbu planiranih istraživanja
 • predati bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude
 • dati ponudu za naknadu za pridobivene količine geotermalne vode u energetske svrhe.

Kriterij za izbor je tehnički i ekonomski najpovoljnija ponuda, a određuje se prema:

 • tehničkoj, financijskoj i stručnoj sposobnosti ponuditelja
 • načinu na koji ponuditelj planira provesti aktivnosti koje su predmet dozvole
 • ukupnoj kvaliteti podnesene ponude
 • financijskim uvjetima koje je ponuditelj ponudio
 • bilo kakvom nedostatku učinkovitosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku koje je ponuditelj pokazao u drugim državama u prijašnjim obavljanjima aktivnosti koje su predmet dozvole

Podaci o natječajnoj dokumentaciji i dokumentacija o nadmetanju za svako istražno polje nalazi se na sljedećoj poveznici.

Rokovi za podnošenje ponuda:

 1. istražni prostori Tekić, Vukovar 2, Sveta Nedjelja 1, Sveta Nedjelja 2, Sveta Nedjelja-Genera – 17.4.2023.
 2. istražni prostor Novigrad Podravski – 10.5.2023.
 3. istražni prostor Kutina – 24.5.2023.
 4. istražni prostori Međimurje 5, Ferdindandovac-1, Kotoriba, Leščan, Pčelić , Sječe – 1.6.2023.