Promjena osobnog imena

03.05.2021.

Zakonom je propisano da se osobno ime sastoji od imena i prezimena, a koji se mogu sastojati od više riječi. Osoba čije se ime ili prezime ili ime i prezime sastoji od više riječi, dužna je služiti se istim osobnim imenom u pravnom prometu.

Osobno ime evidentira se u matici rođenih.

Ako osoba ima u matici rođenih upisano osobno ime koje se sastoji od više riječi, može izjavom odrediti s kojim će se riječima u osobnom imenu služiti u pravnom prometu npr. osobna iskaznica, bankovni račun, i sl.
Zakon daje mogućnost svakoj osobi da promijeni ime (cjelokupno ime i prezime, samo ime ili samo prezime). Najčešći slučajevi promjene imena nastaju uslijed sklapanja braka ili životnog partnerstva, zbog prestanka braka, posvojenja maloljetnog djeteta, promjene imena u inozemstvu prilikom stjecanja stranog državljanstva te iz drugih razloga.

Važno je napomenuti da svaka osoba ima pravo promijeniti osobno ime te da prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu imena nije potrebno obrazlagati razloge te promjene.
Međutim, promjena osobnog imena neće se odobriti:
• ako se novim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral;
• ako se predloženo osobno ime ne sastoji samo od riječi;
• ako se protiv osobe vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti.
Zahtjev za promjenu osobnog imena podnosi se (osobno ili po punomoćniku) nadležnom matičnom uredu, a podnositelj zahtjeva za promjenu osobnog imena dužan je priložiti uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.
Promjene osobnog imena koje su hrvatskim državljanima odobrene po propisima drugih država, a kojim se više ne služe jer su stekli novo osobno ime, upisuju se u maticu rođenih bez provođenja postupka promjene osobnog imena.

Hrvatski državljani koji su promijenili osobno ime u inozemstvu (bez obzira na razlog promjene), dužni su tu promjenu evidentirati u hrvatskim maticama. U slučaju neevidentirane promjene imena, nadležna tijela mogu odbiti izdavanje hrvatske putovnice ili osobne iskaznice, upis braka ili upis djece u maticu rođenih te stjecanje hrvatskog državljanstva za maloljetnu djecu hrvatskih državljana.