Upis hrvatskog državljanstva za djecu rođenu u inozemstvu

03.05.2021.

Zakonom je propisano kako podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo osoba rođena u inozemstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njezina rođenja hrvatski državljanin, ako do navršene 21. godine života bude prijavljena u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili u matičnom uredu u Republici Hrvatskoj radi upisa u evidenciju kao hrvatski državljanin.


Također, podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo i osoba starija od 21 godine života, rođena u inozemstvu čiji je jedan roditelj u trenutku njezina rođenja hrvatski državljanin, ako u roku do 1.1.2022. godine podnese zahtjev za upis u evidenciju hrvatskih državljana, a Ministarstvo unutarnjih poslova prethodno utvrdi da ne postoje zapreke za stjecanje državljanstva. 


U prvom slučaju, provodi se tzv. naknadni upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu u matičnu knjigu rođenih. Zahtjev za maloljetno dijete podnosi roditelj koji je hrvatski državljanin, osobno ili putem punomoćnika, u nadležnom matičnom uredu.

Osoba koja je navršila 18 godina života, a do navršene 21 godine podnosi zahtjev, osobno ili putem punomoćnika.

Za provedbu ovog upisa nije potrebno dokazivati činjenicu nekažnjavanja, već je potrebno dostaviti izvadak iz matice rođenih nadležnog tijela države rođenja djeteta. Nakon upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih, provodi se upis u Knjigu hrvatskih državljana te time dijete stječe hrvatsko državljanstvo. Osoba koja je na ovaj način stekla hrvatsko državljanstvo smatra se hrvatskim državljaninom od dana rođenja. Napominjemo kako je prije pokretanja ovog postupka nužno uskladiti podatke u matičnim knjigama roditelja (npr. evidentirati promjenu osobnog imena nastalu u inozemstvu, upisati brak i eventualni razvod braka do kojih je došlo u inozemstvu prije i nakon rođenja djeteta).


U drugom slučaju, zahtjev za upis u evidenciju hrvatskih državljana podnosi osoba koja je starija od 21 godine u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Ovaj zahtjev nije moguće provesti u matičnom uredu u Republici Hrvatskoj i podnosi se isključivo osobno. Podnositelj zahtjeva za stjecanje državljanstva po ovoj osnovi mora dokazati da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirio dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo. Prije pokretanja ovog postupka također je potrebno evidentirati promjene osobnih podataka roditelja u hrvatskim maticama. Napominjemo kako se zahtjevi po ovoj osnovi mogu podnositi isključivo do 1.1.2022. godine.