Radne dozvole za građevinske radnike

16.06.2021.

Poslodavci koji posluju u sektoru građevine često imaju potrebu zapošljavati radnike iz trećih zemalja, odnosno one radnike koji nisu državljani države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije. Poslodavac koji želi zaposliti građevinskog radnika iz treće zemlje, dužan je prije stupanja radnika na rad pribaviti odgovarajuću radnu dozvolu ovisno o vrsti poslova koje će radnik raditi, trajanju rada i njegovoj stručnoj spremi.

 

Dozvola za boravak i rad najčešći je oblik dozvole za strane radnike koja se izdaje na vrijeme od godinu dana, a nakon kojeg razdoblja se može produžiti. Prije podnošenja zahtjeva, poslodavac mora zatražiti provedbu tzv. testa tržišta rada kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a sve kako bi se utvrdilo da na hrvatskom tržištu rada ne postoji radnik koji bi radio poslove za koje poslodavac namjerava tražiti radnu dozvolu. Iznimno, za određene kategorije radnika iz građevinskog sektora nije potrebno provoditi test tržišta rada, a to su npr. zidar, tesar, armirač, betonirac, monter građevinskih elemenata, rukovatelj građevinskim strojevima, klesar, rukovatelj kranom, itd. Zahtjev za radnu dozvolu za ove radnike poslodavac podnosi izravno nadležnoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Na osnovi premještaja unutar društva, u Republici Hrvatskoj mogu raditi državljani treće zemlje koji obavljaju poslove rukovoditelja, stručnjaka ili pripravnika i imaju ugovor o radu s trgovačkim društvom, podružnicom ili predstavništvom koje ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a koje društvo ga privremeno premješta za profesionalne potrebe ili za potrebe osposobljavanja u trgovačko društvo, podružnicu ili predstavništvo s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji pripada istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima.

 

Visokokvalificirani državljani trećih zemalja (npr. inženjeri građevine) mogu raditi kod poslodavca u Republici Hrvatskoj na temelju EU plave karte. Ova dozvola izdaje se s rokom važenja do dvije godine i može se produžiti. Uz zahtjev za izdavanje EU plave karte poslodavac mora priložiti ugovor o radu za obavljanje visokokvalificiranih poslova, dokaz o visokom obrazovanju radnika i dokaz da radnik ispunjava uvjete u skladu s posebnim propisima o stručnim kvalifikacijama za obavljanje regulirane profesije navedene u ugovoru u radu. Također, u ugovoru o radu mora biti naznačena bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku Državnog zavoda za statistiku.