Uvođenje Eura kao službene valute u Hrvatskoj i dvojno iskazivanje cijena u odnosu na potrošače

01.09.2022.

Jedna od ključnih mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura je dvojno iskazivanje cijena.

Razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti započinje 5. rujna 2022. i traje do 31. prosinca 2023. U tom periodu poslovni subjekti su dužni prema potrošačima dvojno iskazati samo ukupnu svotu na računu, ponudi, kod predujmova i potrošačkih ugovora:  

  • u kunama i eurima
  • uz primjenu pune svote fiksnog tečaja konverzije u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje
  • nedvosmisleno, lako uočljivo i čitko.

Pojedinačne svote na računu koji se ispostavljaju potrošačima do 31. prosinca 2022. iskazuju se u kunama. U razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. pojedinačne svote na računima koji se ispostavljaju potrošačima potrebno je iskazati u eurima.

Osim toga, poslovni subjekt koji je u izravnoj vezi s potrošačima, dužan je dvojno iskazati cijenu, ali i fiksni tečaj:

  • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako je riječ o usluzi,
  • na mrežnoj stranici,
  • u ponudi ili ugovoru,
  • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu,
  • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge osim u slučaju oglašavanja putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja,
  • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču,
  • putem drugih oblika iskazivanja cijena.

Propisane su i iznimke za određene kategorije poput poslovnih subjekata koji robu i usluge prodaju na specifičan način i na specifičnim lokacijama (npr. putem automata, na štandu, pokretnom prodajom), za pojedine oblike prodaje gdje bi dvojno iskazivanje cijena prouzročilo poslovnom subjektu nerazmjerne troškove (kupon za popust, totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom) i u situacijama kada je cijena već istaknuta na samoj robi (npr. povratne ambalaže, cijena otisnuta na knjizi, na ambalaži SIM kartice itd). Kod navedenih iznimaka do 31. prosinca 2022. cijene moraju biti iskazane u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima, međutim poslovni subjekt za navedene proizvode i usluge mora neovisno o tome dvojno iskazati ukupnu svotu na računima izdanima prema potrošačima.

Obveza dvojnog iskazivanja ne primjenjuje se na trgovačke ugovore te ponude, predujmove, račune i slično između poslovnih subjekata, prema tijelima javne vlasti i inozemnim pravnim i fizičkim osobama, iako ne postoji prepreka da svi navedeni subjekti dobrovoljno počnu dvojno iskazivati cijene.

S druge strane, razdoblje dvojnog optjecaja novca utvrđeno je od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja 2023. U navedenom razdoblju potrošači će moći plaćanje vršiti u kunama i u eurima, ali će im poslovni subjekti novac smjeti vraćati samo u eurima. Od 15. siječnja 2023. računi za promet ostvaren od 15. siječnja 2023. pa nadalje mogu se naplatiti isključivo u eurima, bez obzira što se ukupna svota na računu treba iskazati u eurima i kunama sve do 31. prosinca 2023.